PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Aktualno dogajanje
Pomurska energetska mreža
Untitled Document Na prejšnjo stran
 
Ozadje ideje in nastanek PEM

Adaptacija stare šole v Martjancih, v neposredni bližini cerkve, kjer bo nove poslovene prostore dobila LEA Pomurje, predstavlja vzorčni primer koriščenja obnovljivih virov energije in inovativne pristope k učinkoviti rabi energije, prikazane kot primer dobre prakse.
Pri adaptaciji smo naleteli na pomanjkanje izvajalcev oziroma informacij o izvajalcih, ki bi ustrezali in bili ustrezno usposobljeni za izvedbo vzpostavitve vseh sistemov, kakor tudi na njihovo pomanjkljivo medsebojno povezanost. Zato smo se odločili, da iniciiramo Pomursko energetsko mrežo, ki bo vključevala izvajalce z različnih področij gradbeništva, projektiranja in montaž instalacij, s skupnim imenovalcem; izkoriščanja obnovljivih virov energije in učinkovita raba energije.

Namen in cilji PEM

Med vključenimi člani bo potekal hiter prenos informacij, ustvarjena je skupna promocija in enotna javna podoba mreže ter vključenih članov, zagotovljena je promocija storitev in podjetij s strani LEA Pomurje, tako na lokalnem, nacionalnem kot tudi na evropskem nivoju.
Dolgoročni učinek povezave in sodelovanja med člani se pričakuje pri povečanju izkoriščanja obnovljivih virov energije in zmanjšanja porabe energije, kot posledica povečanih in strokovno izvedenih investicij.

Vključitev in članstvo je brezplačno, vključen član je del mreže, ki jo predstavlja LEA Pomurje in skrbi za doseganje zastavljenih ciljev. Člani ne nosijo nobenih odgovornosti, razen ko se predstavljajo kot del Pomurske energetske mreže. V tem primeru morajo skrbeti za javno podobo in dobro ime mreže v skladu s Pogoji delovanja Pomurske energetske mreže.

Vabljeni projektanti, arhitekti, nadzorniki del, gradbeniki, monterji različnih instalacij oziroma vsi ki izvajate določene storitve na področju gradenj in instalacij ali na kakšnem drugem področju, ki se posredno ali neposredno nanaša obnovljive vire in učinkovito rabo energije.


Vključitev v PEM

Podjetnik, ki se želi vključiti v PEM izpolni, podpiše in žigosa pristopno izjavo ter jo pošlje ali prinese osebno na naš naslov.

V kolikor imate dodatno vprašanje smo vam na voljo na naših kontaktnih naslovih!

Pogoji_delovanja_PEM.pdf

Izjava o vključitvi v PEM.pdf
     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018