PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Potencial Pomurja
Učinkovita raba energije
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

1. Stavbe:
Priprava načrtne promocije in izvedbe gradnje nove generacije pasivnih stavb, ki predstavljajo korak k zmanjšanju porabe energije v gospodinjstvih. Prav tako pospešeno uvajanje in realiziranje projektov, ki so usmerjeni v gospodarski razvoj regije, ki bodo prinesli povečevanje konkurenčnosti in pospešeno inovativno okolje, kar se bo posredno pokazalo v povečanju delovnih mest in konkurenčnosti gospodarstva regije.

Zagotavljanje kakovosti bivanja v Pomurski regiji kot osnovni razvojni cilj. V naseljih v panonskem prostoru z manjšim številom prebivalcev in relativno veliko razpršenostjo stavb na eni strani pokrajine, ter z njeno strnjenostjo na drugi strani, uskladiti oskrbo z energijo, ne glede na vrsto vira. Uskladiti oskrbo naselij z energijo in racionalno rabo, kot povezavo z urbanizmom in gradbeno izvedbo objektov. Količino in vrsto potrebne energije za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo, informacijsko tehnologijo, kuhanje in razsvetljavo predstaviti kot odvisnost od zasnove stavb in urbanizma.

1.1. Javne stavbe
Promocija – strateški plan izboljšanja energetske učinkovitosti stavb v regiji - izolacije iz naravnih materialov – motivacija odgovornih v javnih organizacijah.ž

1.2. Zasebna stanovanja
Promocija – strateški plan izboljšanja energetske učinkovitosti stavb v regiji - izolacije iz naravnih materialov – promocija in informiranje prebivalcev o možnih virih sredstev za izvedbo določenih ukrepov.

2. Kurilne naprave
Izgube pri starih kotlih, optimalno naravnanost kurilne naprave – ozaveščanje in odpravljanje najpogostejših napak oziroma vzrokov izgub.

3. Pridelava – proizvodnja materialov za toplotno zaščito stavb.
Vzpostavitev regionalno naravnanega sistema pridelave, predelave in uporabe – montaže materialov za toplotno zaščito stavb, ki bodo izvirali iz naravnega, v Pomurju pridelanega materiala.

4. Varčevanje na vsakem koraku
Vsakdanji pristopi na različnih področjih. Priprava inovativnih pristopov zmanjšanja uporabe energije.


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018