PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Aktualno dogajanje
Reference
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

»Lokalna energija – vir za prihodnost«

Kot partnerska organizacija smo v letu 2005, sodelovali pri izvedbi projekta »Lokalna energija – vir za prihodnost«, ki je bil financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor. Zagotavljali smo strokovno pomoč pri pripravi strokovnih materialov, pripravi predstavitvenega CD-ja, analize oziroma ocenitvi stanja obnovljivih virov energije v Pomurju.

»Obnovljivi viri energije – priložnost Pomurja«

Pri projektu »Obnovljivi viri energije – priložnost Pomurja«, ki ga je sofinanciral Ekosklad j.d., smo sodelovali kot partnerska organizacija. Zagotavljali smo strokovno pomoč pri pripravi podlag za brošuro, zbiranju materiala in pripravi analize oziroma ocenitvi stanja obnovljivih virov energije v Pomurju. Kot partner smo se udeležili okrogle mize, ki je bila organizirana v sklopu projekta.

»Vzpostavitev LEA Pomurje«

Za izvedbo zastavljenih aktivnosti projekta »Intelligent Energy – Europe« smo s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobili tudi nacionalno sofinanciranje vzpostavitve LEA Pomurje, v okviru razpisanih sredstev, ki so namenjeni za sofinanciranje evropskih projektov.

Energetska zasnova občine Beltinci

V letu 2005 in 2006 smo pripravili strateško pomemben dokumentov za Občino Beltinci. Namen in cilj izdelave projekta je bila izdelava energetskega koncepta občine, ki nam je pokazal energetske podatke za območje občine, porabo posameznih energentov in vplivov na okolje. Na podlagi tega so bile pripravljene smernice za izboljšanje energetske učinkovitosti območja občine, strateške usmeritve za povečanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti stavb, oziroma zmanjšanje porabe energentov, tako v javnem sektorju, pri gospodinjstvih in gospodarstvu. Projekt je bil financiran s strani Občine Beltinci in Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Energetska zasnova občine Moravske Toplice

V letu 2005 in 2006 smo pripravili strateško pomemben dokumentov za Občino Moravske Toplice. Namen in cilj izdelave projekta je bila izdelava energetskega koncepta občine, ki nam je pokazal energetske podatke za območje občine, porabo posameznih energentov in vplivov na okolje. Na podlagi tega so bile pripravljene smernice za izboljšanje energetske učinkovitosti območja občine, strateške usmeritve za povečanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti stavb, oziroma zmanjšanje porabe energentov, tako v javnem sektorju, pri gospodinjstvih in gospodarstvu. Projekt je bil financiran s strani Občine Moravske Toplice in Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Pri pripravi energetskih zasnov, se je pokazala prednost izvajalca, ki prihaja iz lokalnega okolja. Sama priprava strateško pomembnih dokumentov za občini je terjala precej terenskega dela, ogledov in popisov situacij, stikov z gospodinjstvi in podjetji, kakor tudi z lokalnimi oblastmi ter komisijo kot nadzornim organom. Oba dokumenta sta bila predstavljena občinskim svetom ter sprejeta kot strateške usmeritve občine.


Energetska zasnova Krajinskega parka Goričko:

Vsebinsko gre za pripravo energetskih zasnov devetih občin, ki ležijo na območju Krajinskega parka Goričko. Občine so predhodno sklenile dogovor o izdelavi Energetske zasnove Krajinskega parka Goričko, kot zaključenega območja, s specifičnimi lastnostni in potrebami. Končni rezultat tega je izdelana strategija Krajinskega parka Goričko, ki predstavila analizo porabe in razpoložljivih potencialov ter zastavila smernice energetske in posredno tudi okoljske politike.

»COVE« – »Cesta obnovljivih virov energije«

Intenzivno smo sodelovali pri izvedbi projekta »COVE« – »Cesta obnovljivih virov energije«, ki se izvaja v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006. Vsebina je bila zastavljena kot zrcalni projekt avstrijskega projekta, ki ga je v okviru Programa Interreg IIIA – Österreich – Slowenien (2001-2003), izvedel Ökocluster Oststeiermark, iz Auersbacha, z naslovom »ARGE Energie Schau Strasse«, kjer so vzpostavili in poskrbeli za promocijo 12 točk, dobrih praks izkoriščanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

V slovenskem projektu je šlo za inventarizacijo primernim točk v Pomurju in Podravju. Evidentirali smo vse ustrezne in primerne točke, pridobili mnenja lastnikov oziroma odgovornih za vključitev v COVE. Točke smo označili z razpoznavnimi znaki in logotipi, ki se navezujejo na avstrijsko cesto obnovljivih virov energije. Stičišče obeh »cest« je v Ižakovcih, kjer je že sedaj vzpostavljena točka, kot ena izmed 12 točk avstrijskega projekta. Celotni promocijsko podobo smo naredili prepoznavno tudi na slovenski strani in točke označiti s podobnimi označbami kot so na avstrijski strani. Vključili in označili smo 12 točk in poskrbeli za ustrezno promocijo in prepoznavnost projekta in zastavljenih ciljev v javnosti. Podrobnosti. Podrobnosti ......

»Cesta stražarjev«

Kot strokovna organizacija smo poskrbeli pri izvedbi projekta »Cesta stražarjev«, ki ga je izvajala Občina Hodoš, v okviru Sosedskega programa Interreg IIIA, Slo-Hu-Cro. Tukaj je šlo za vzpostavitev čezmejnega sodelovanja na področju turizma, kjer je vzpostavljena skupni marketing, turistična podoba in podlage za skupno sodelovanje in razvijanje predvsem mladinskega turizma. Poglavitni del projekta predstavlja investicija v obnovo stare vojašnice, ki je obnovljena in opremljena za namen mladinskega doma. Podrobnosti .....

Pomurje – energetsko vzdržna regija

Izvedba I.faze projekta Pomurje – energetsko vzdržna regija, jevključevala izdelavo:

• Energetske bilance Pomurja;
• Energetske vizije Pomurja 2007 - 2013;
• Izvedbo ciljno usmerjenih usposabljanj.     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018