PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Potencial Pomurja
Zelena energija Pomurja
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

Za namene promocije obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Pomurju, smo pripravili koncept brošure in strokovne podlage za izdelavo brošure, kjer so predstavljeni obnovljivi viri energije, ki so v regiji na razpolago, pristopi za učinkovito rabo energije in opisane nekatere dobre prakse / vzorčni primeri učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, s poudarkom na neizkoriščenih oziroma razpoložljivih energetskih potencialih regije. Brošura je bila izdelana in financirana v okviru projekta »Promocija učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v Pomurju«, s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Pri vsebini je dodanih nekaj zanimivosti, ki bodo bralca pritegnile k branju brošure in seznanitvi z vsebino.Brošuro smo natisnili v nakladi 10.000 izvodov, elektronska verzija brošure je dosegljiva in na razpolago na spodnji bližnjici.

Zelena energija Pomurja


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018