PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Aktualno dogajanje
Dokumenti
Untitled Document Na prejšnjo stran
 
V nadaljevanju so priloženi pomembni dokumenti, ki se nanašajo na regijo kot celoto ali manjša lokalna zaključena območja, kot tudi na splošno stanje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije:

Predstavitev LEA Pomurje

ZLOŽENKA – LEA Pomurje
ZLOŽENKA – LEA Pomurje_engl
ZLOŽENKA - Bioplin

LETAK - Izraba sončne energije
LETAK - Kotli in izkoriščanje lesne biomase
LETAK - Zamenjava oken
LETAK - Izolacija zunanjih sten
BROŠURA - Zelena energija Pomurja

Energetska bilanca Pomurja
Energetska vizija Pomurja 2007 - 2013
Energetska zasnova KP Goričko
IR Termodiagnosticiranje stavb v Pomurju

RRP_Pomurje_2007-2013

Konzorcij lokalnih energetskih agencij Slovenije
Konzorcij lokalnih energetskih agencij Slovenije_engl

     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018