Első oldalán

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-mail

 
 
   
LEA Muravidék
EIE projekt
 

A 2004-es év kezdetén elkészült a projekt javaslat a Európa Komiszió kiírására az Inteligentus energia Program körében. Razvojna agencija Sinergija, mind a projekt bejelentője és a Moravske Toplice község, mind a projekt hordozója a többi 25 Muravidéki község nevében is, a konzorciumban a Franciákal, egyűt a Svédekel és a Bolgárokal mind inditványozókal sikeresek voltunk. Igy megnyertűk a megkért pénzösszeget a projekt következű harom év folytatására.

 A LEA Muravidék 2005-ben volt alapitva mind intézet. 2005 Május első felében a LEA Muravidékben az első személyzez kapott munkahelyet. Az igazgatóság első összejövetelén a hordozó partneren át elküldtűnk minden kért bizonyétékot és igazolványt, amely szükséges volt a LEA Muravidek megnyitására és lendületbe hozzásához.

A LEA Muravidék az első tudosítás igazolása után az Európai Komiszió feléről a Moravske Toplice község mellett hozza lépet a donációs szerződéshez. Ez azt jelentete, hogy a szerződésből kijáró köttelezettségekből és jogokból egy részt magára vett.

A LEA Muravidék küldetése a promoció és  az állandó energia hatékony  gyorsitó kijavítása és a megujuló energia források gyorsító bevezetése a Muravidék tájékán, amely ahoz irányít, hogy a lokális energetikus öngondolkozás és a tájékon éllő népek jóllete fejlődjön.

A projekt vezetője , aki gondoskodik a koordinációról a konzorciumban és a munkálat egyeztéséről, Stanislav Sraka, okl.szervező.

Folyó év februárján elkészitetünk egy bevezető tudosítást a folyamatos munkankról, a projekt haladásáról és a projekt alapos végrehajtásáról a következő három évben. Ilyen tudosítást a három létező partnereink – a konzorciumba részletes agenciók, amelyek a program folyamán alapultak – is készitetek. A tudosításokat az Európai Komisziónak küldtek. A jövőben a projekt körzetében még egy pénzűgybeszámolás és tartalmi tudosítás kiegiszitése vár ránk.

Az év folyamán a nemzeti nivón még három lokális energia agenció alapultak, amelyek éppen úgy pénzügyi támogatásban részesűltek az EIE feléről. A tényleges alapitás és beinditás most van a legnagyobb lendületben.


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018