Első oldalán

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-mail

 
 
   
LEA Muravidék
Alap adatok
 

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,

Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci

Local Energy Agency Pomurje,

Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci

Muravidék lokális energia agenciója,

Promociós és állandó energia gyorsitó fejlődési intézet, Martjanci

Martjanci 36

SI - 9221 Martjanci

Slovenija 

( +386 (0)2 538-13-54 

Ê +386 (0)2 538-13-55 

E-mail: lea.pomurje@email.si

Adó szám: SI88018822

Anyakönyv szám: 2111462

Šifra dejavnosti: 75.130

Sodišče vpisa: Okrožno sodišče v Murski Soboti 

Št. vložka: 1/02926/00

 


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018