Első oldalán

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-mail

 
 
   
Aktuális események
Ajánlások
 

Lokális energia – a jövő forrása

A  2005 év folyamán, mint partner szervezet a ,,Lokális energia – a jövő forrása,, projekten, amelyet a Környezetvédelmi Miniszterium finanszirozta, vetünk részt. A szakanyagok és a bemutató CD előigazitásánál és a megújuló energia források analízisánál vagyis az állapot értékelesénél a Muravidek táján szakmai segitséget bizonyitotunk.

Megujuló energia források – Muravidék alkalma

„Megujuló energia források - Muravidék alkalma” projekntnél,melyiket az Ekosklad j.d. finansirozta, mind partner szervezet közremüködtünk. A brosúrák előkészétésénel, az anyag gyültésénél és az analizis előkészetésénél vagyis az állapot értékelesénél a Muravidék tájan szakmai segiséget nyujtotunk. Mind partnerek részt vetünk egy kör asztalon,mely a projekt körzetében volt szervezve.

 
„A LEA POMURJE HELYREÁLLITÁSA”

Az „Intelligent Energy-Evrope”projekt meghatározott tevékenységek végrehajtására a Környezetvédelmi Miniszterium feléról nemzeti pénztamogatást fogadtunk a LEA Pomurje helyreállitására.

 
A BELTINCI KÖZSÉG ENERGIAI VÁZLATA

A 2005 és 2006 éV folyamán a Beltinci községnek fontos stratégiai okmányt készitetünk el. A projekt kidolgozási szándeka és célja a község energetikus konceptum kidolgozása volt, amely a község területen lévő energia adatokra, ezek használására és a környezet hatására utalt. E alapján elkészültek az irányvonolak a község területén lévő energia hatékony kijavitasára, a megújuló energia források strategiai gyorsitására és az épületek energiai kihasználás hatékonyitására vagyis kissebb energia fogyasztássára. A projekt a Beltinci község,a Környezetvédelmi Miniszterium és az Energia hatékony használatta és megújuló energia források szektorja feléről volt finanszirozva.


A MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG ENERGIA VÁZLATA

 A 2005 és 2006 év folyamán a Moravske Toplice községnek fontos stratégiai okmányt készitetunk el.A projekt kidolgozási szándeka és célja a község energetikus konceptum kidolgozása volt,amely a község területen lévő energia adatokra,ezek használására és a környezet hatására utalt.

E alapján elkészültek az irányvonolak a község területén lévő energia  hatékony kijavitasára, a megújuló energia források strategiai gyorsitására és az épületek energiai kihasználás hatékonyitására vagyis kissebb energia fogyasztására.

A projekt az Moravske Toplice község,a Környezetvédelmi Miniszterium, és az Energia hatékony használatta és megújuló energia források szektorja feléről volt finanszirozva.

Az energiai vázlatánál megmutatkozott a kivitelező előnye, hogy a lokális területről szállad. A strategiai okmány előkészitése a községtől sok terepi munkát, megtekintést es szituáció összeírást követelt. Éppen úgy sokat kellet érinzkeznünk a cégekel és háztartásokal, mind a lokális felügyelettel és komiszióval. Mindakét okmány a községek tanácsának be volt mutatva és elfogadva.

Muravidék – energiailag öntudatos vidék

A közelmúltban megkeztük az első lépést a Muravidék – energiailag öntudatos vidék projekten, amely a következőket tartalmaza:
 

  • Az régió energetikai hányadosai;
  • A régió energetikai látomása 2013;
  • Célcsoportokra bonttot kiképzés.

Tudatában vagyun annak, hogy egy komoly alapkövet helyezünk el e téren, amely a megújóló energiák és hatékony energia használatát fogja befolyásolni a térségben Jelenleg  a szakemberek közötti komunikációt épityuk, mivel csak az ők segítségével tudjuk a célainkat elérni.     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018